image banner
Thông báo Về việc tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trên địa bàn phường trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NGHĨA XÁ

 


Số :   /TB - UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Nghĩa Xá, ngày    tháng  12  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ,

công cụ hỗ trợ,  pháo và đèn trời trên địa bàn phường

trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

                                                      

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP  ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo. Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc  cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và đèn trời.

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm thu hồi Vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ - pháo và đèn trời trên địa bàn phường Nghĩa Xá dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán xuân Canh Tý 2020.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA XÁ

THÔNG BÁO:

 Để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Tết trên địa bàn năm 2020. Ủy ban nhân dân phường đề nghị các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân phát hiện, giao nộp Vũ khí – Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời.

 Đồng thời các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền trên các bảng tin và tổ chức ký cam kết đến 100% các hộ gia đình trên địa bàn tổ dân phố (theo mẫu gửi kèm)

Thời gian nộp bản ký cam kết về Công an phường trước ngày 06/01/2020

Mọi thông tin đề nghị liên lạc đồng chí Thiếu tá: Lê Văn Lưu – phó Trưởng công an Phường Nghĩa Xá – số điện thoại: 0994.779.345

Địa điểm giao nộp Vũ khí – Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời: trụ sở Công an Phường Nghĩa Xá – số 97 Thiên Lôi.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;

- MTTQ, các đoàn thể phường;

- Công an phường;

- Các tổ dân phố;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0